ครอบครัวนก

อัลบาทรอสที่เรียกเก็บเงินสีเหลือง

Pin
Send
Share
Send
Send


  • Thalassarche chlororhynchos: Tristan da Cunha และหมู่เกาะ Gough, ช่วงมหาสมุทรทางตอนใต้
  • Thalassarche Carteri: แพร่พันธุ์บนหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียช่วงมหาสมุทรทางใต้

แหล่งที่รู้จักอนุกรมวิธานนี้

รายการตรวจสอบ African Bird Club 2004:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
รายการตรวจสอบ African Bird Club สิงหาคม 2548:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
รายการตรวจสอบ African Bird Club มีนาคม 2550:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
รายการตรวจสอบ African Bird Club มกราคม 2551:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
รายการตรวจสอบ African Bird Club พฤษภาคม 2552:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
รายการตรวจสอบ African Bird Club มีนาคม 2010:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union รุ่นที่ 1 (พ.ศ. 2429):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassogeron culminatus) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union รุ่นที่ 1 (รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ 1):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassogeron culminatus) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union รุ่นที่ 1 (รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ 2):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassogeron culminatus) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union รุ่นที่ 1 (รวมถึง 3rd Suppl.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassogeron culminatus) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union รุ่นที่ 1 (รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ 4):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassogeron culminatus) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union รุ่นที่ 1 (รวมตัวที่ 5):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassogeron culminatus) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union รุ่นที่ 1 (รวมถึงรุ่นที่ 6):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassogeron culminatus) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union รุ่นที่ 1 (รวม 7th ซัพพลาย.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassogeron culminatus) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 2nd edition (2438):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassogeron culminatus) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 2nd edition (รวมถึง 8th Suppl.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassogeron culminatus) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 2nd edition (รวม. 9th ซัพพลาย.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassogeron culminatus) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 2nd edition (รวม 10 ซัพพลาย.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassogeron culminatus) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 2nd edition (รวม 11 ซัพพลาย.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassogeron culminatus) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 2nd edition (รวม 12 อุปกรณ์เสริม):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassogeron culminatus) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 2nd edition (รวม 13 ซัพพลาย.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassogeron culminatus) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 2nd edition (รวม 14 ซัพพลาย.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassogeron culminatus) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union รุ่นที่ 2 (รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ 15):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassogeron culminatus) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2453):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassogeron culminatus) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union รุ่นที่ 3 (รวมรุ่นที่ 16):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassogeron culminatus) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union รุ่นที่ 3 (รวม 17 ซัพพลาย.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassogeron culminatus) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union รุ่นที่ 3 (รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ 18):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassogeron culminatus) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union รุ่นที่ 4 (พ.ศ. 2474):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassogeron chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union รุ่นที่ 4 (รวม 19 ซัพพลาย.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union รุ่นที่ 4 (รวมถึง 20th ซัพพลาย):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union รุ่นที่ 4 (รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ 21):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 4th edition (รวม 22nd ซัพพลาย):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union รุ่นที่ 4 (รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ 23):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union รุ่นที่ 4 (รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ 24):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union รุ่นที่ 4 (รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ 25):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union รุ่นที่ 4 (รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ 26):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 4th edition (รวม 27th Suppl.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 4th edition (รวม 28th Suppl.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 4th edition (รวม 29th Suppl.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 4th edition (รวม 30th Suppl.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 4th edition (รวม 31st Suppl.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 5th edition (1957):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 5th edition (รวม 32nd Suppl.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union รุ่นที่ 5 (รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ 33):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union รุ่นที่ 5 (รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ 34):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 6th edition (1983):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union รุ่นที่ 6 (รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ 35):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 6th edition (รวม 36th Suppl.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union รุ่นที่ 6 (รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ 37):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 6th edition (รวมถึง Suppl. 38th):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union รุ่นที่ 6 (รวมถึง Suppl. 39):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 6th edition (รวมถึง Suppl. 40):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union รุ่นที่ 6 (รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ 41):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchus) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 7th edition (1998):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 7th edition (รวม 42nd Suppl.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 7th edition (รวม 43rd ซัพพลาย.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 7th edition (รวม 44th Suppl.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 7th edition (รวม 45th Suppl.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 7th edition (รวม 46th Suppl.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 7th edition (รวม 47th Suppl.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 7th edition (รวม 48th Suppl.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 7th edition (รวม 49th Suppl.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union รุ่นที่ 7 (รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ 50):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 7th edition (รวม 51st ซัพพลาย.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 7th edition (รวม 52nd Suppl.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 7th edition (รวม 53rd Suppliers.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 7th edition (รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ 54):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 7th edition (รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ 55):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 7th edition (รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ 56):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 7th edition (รวม 57th Suppl.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 7th edition (รวม 58th Suppl.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 7th edition (รวม 59th Suppl.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 7th edition (รวม 60th Suppl.):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
American Ornithologists 'Union 7th edition (รวมถึงอุปกรณ์เสริม 61st):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
แนวคิดอนุกรมวิธานของ Avibase (ปัจจุบัน):
อัลบาทรอสจมูกเหลืองแอตแลนติกหรืออินเดียน (Thalassarche [chlororhynchos หรือ carteri])
แนวคิดอนุกรมวิธานของ Avibase v. 01 (สิงหาคม 2556):
อัลบาทรอสจมูกเหลืองแอตแลนติกหรืออินเดียน (Thalassarche [chlororhynchos หรือ carteri])
แนวคิดอนุกรมวิธานของ Avibase v. 02 (พฤษภาคม 2557):
อัลบาทรอสจมูกเหลืองแอตแลนติกหรืออินเดียน (Thalassarche [chlororhynchos หรือ carteri])
แนวคิดอนุกรมวิธานของ Avibase v. 03 (มีนาคม 2558):
อัลบาทรอสจมูกเหลืองแอตแลนติกหรืออินเดียน (Thalassarche [chlororhynchos หรือ carteri])
แนวคิดอนุกรมวิธานของ Avibase v. 04 (ส.ค. 2559):
อัลบาทรอสจมูกเหลืองแอตแลนติกหรืออินเดียน (Thalassarche [chlororhynchos หรือ carteri])
แนวคิดอนุกรมวิธานของ Avibase v. 05 (ม.ค. 2017):
อัลบาทรอสจมูกเหลืองแอตแลนติกหรืออินเดียน (Thalassarche [chlororhynchos หรือ carteri])
แนวคิดอนุกรมวิธานของ Avibase v. 06 (ก.พ. 2018):
อัลบาทรอสจมูกเหลืองแอตแลนติกหรืออินเดียน (Thalassarche [chlororhynchos หรือ carteri])
แนวคิดอนุกรมวิธานของ Avibase v. 07 (ก.พ. 2020):
อัลบาทรอสจมูกเหลืองแอตแลนติกหรืออินเดียน (Thalassarche [chlororhynchos หรือ carteri])
Christidis and Boles (2008): ระบบและอนุกรมวิธานของนกออสเตรเลีย:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
ค่าคอมมิชชั่นระหว่างประเทศริน Les noms français des oiseaux (1993, แก้ไข 2009):
Albatros à nez jaune (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
ค่าคอมมิชชั่นระหว่างประเทศริน Les noms français des oiseaux (1993):
Albatros à nez jaune (Thalassarche chlororhynchus) [รุ่น 1]
Clements รุ่นที่ 1:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
Clements รุ่นที่ 3:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
Clements รุ่นที่ 4:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
Clements รุ่นที่ 5 (ตามที่เผยแพร่):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Clements รุ่นที่ 5 (รวมถึงการแก้ไข 2000 ครั้ง):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Clements ฉบับที่ 5 (รวมฉบับแก้ไขปี 2544):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Clements ฉบับที่ 5 (รวมฉบับแก้ไขปี 2002):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Clements รุ่นที่ 5 (รวมถึงการแก้ไขปี 2003):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Clements ฉบับที่ 5 (รวมถึงการแก้ไขปี 2004):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Clements รุ่นที่ 5 (รวมถึงการแก้ไขปี 2005):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Clements รุ่นที่ 6:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Clements รุ่นที่ 6 (รวมถึงการแก้ไข 2007):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Clements รุ่นที่ 6 (รวมถึงการแก้ไข 2008):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Clements รุ่นที่ 6 (รวมถึงการแก้ไขปี 2009):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Clements รุ่นที่ 6 (เวอร์ชัน 6.5 รวมถึงการแก้ไขปี 2010):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Clements รุ่นที่ 6 (เวอร์ชัน 6.6 รวมการแก้ไข 2011):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Clements รุ่นที่ 6 (รุ่น 6.7 รวมถึงการแก้ไข 2012):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Clements รุ่นที่ 6 (เวอร์ชัน 6.8 รวมการแก้ไข 2013):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Clements รุ่นที่ 6 (เวอร์ชัน 6.9 รวมถึงการแก้ไข 2014):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Clements รุ่น 2015:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Clements รุ่น 2016:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Clements เวอร์ชัน 2017:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Clements เวอร์ชัน 2018:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Clements เวอร์ชัน 2019:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
eBird เวอร์ชัน 1.50:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
eBird เวอร์ชัน 1.52:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
eBird เวอร์ชัน 1.53:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
eBird เวอร์ชัน 1.54:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
eBird เวอร์ชัน 1.55:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
eBird เวอร์ชัน 2015:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
eBird เวอร์ชัน 2016:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
eBird เวอร์ชัน 2017:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
eBird เวอร์ชัน 2018:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
eBird เวอร์ชัน 2019:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Howard และ Moore 2nd edition:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
Howard and Moore 2nd edition (รวม? Suppl):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
Howard and Moore 3rd edition (เผยแพร่):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Howard and Moore 3rd edition (รวมโรคริดสีดวงทวาร 1.2):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Howard and Moore 3rd edition (รวมโรคริดสีดวงทวาร 2.1):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Howard และ Moore ฉบับที่ 3 (รวมโรคริดสีดวงทวาร 3.1):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Howard and Moore 3rd edition (รวมโรคริดสีดวงทวาร 4):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Howard and Moore 3rd edition (รวมถึงโรคเลือดออก 5):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Howard and Moore 3rd edition (รวมโรคริดสีดวงทวาร 6):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Howard และ Moore ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 (รวมโรคริดสีดวงทวาร 7):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Howard and Moore 3rd edition (รวมถึงโรคเลือดออก 8):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Howard and Moore 4th edition (เล่ม 1-2):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Howard and Moore พิมพ์ครั้งที่ 4 (รวมโรคริดสีดวงทวารฉบับ 1-2):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Handbook of the Birds of the World (เล่ม 1-16):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 1.0:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 1.1:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 1.5:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 1.6:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 1.7:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 2.0:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Morony, Bock และ Farrand:
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
เจมส์ลีปีเตอร์ส:
Diomedea chlororhynchos [เวอร์ชัน 1]
James Lee Peters (ต้นฉบับ):
Diomedea chlororhynchos [เวอร์ชัน 1]
James Lee Peters (พิมพ์ครั้งที่ 2):
Diomedea chlororhynchos [เวอร์ชัน 1]
Sibley และ Monroe (1993):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
Sibley และ Monroe (1993 รวมถึงการแก้ไขจนถึงปี 1998):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
Sibley and Monroe 2nd edition (1996):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Diomedea chlororhynchos) [รุ่น 1]
คณะกรรมการจัดประเภทของอเมริกาใต้ (24/10/2003):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
คณะกรรมการจัดประเภทของอเมริกาใต้ (14/09/2005):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
คณะกรรมการจัดประเภทของอเมริกาใต้ (16/07/2006):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
คณะกรรมการจัดประเภทของอเมริกาใต้ (26/09/2007):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
คณะกรรมการจัดประเภทของอเมริกาใต้ (01/05/2008):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
คณะกรรมการจัดประเภทของอเมริกาใต้ (30/09/2009):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
คณะกรรมการการจำแนกประเภทของอเมริกาใต้ (19/08/2010):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
คณะกรรมการการจำแนกประเภทของอเมริกาใต้ (8/08/2011):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
คณะกรรมการการจำแนกประเภทของอเมริกาใต้ (8/02/2012):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
คณะกรรมการการจำแนกประเภทของอเมริกาใต้ (4/09/2012):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
คณะกรรมการจัดประเภทของอเมริกาใต้ (17/03/2556):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
คณะกรรมการการจำแนกประเภทของอเมริกาใต้ (9/02/2014):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
คณะกรรมการการจำแนกประเภทของอเมริกาใต้ (16/02/2015):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
คณะกรรมการการจำแนกประเภทของอเมริกาใต้ (28/07/2016):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
คณะกรรมการจัดประเภทของอเมริกาใต้ (22/04/2017):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
คณะกรรมการการจำแนกประเภทของอเมริกาใต้ (4/06/2018):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
คณะกรรมการจัดประเภทของอเมริกาใต้ (6/06/2019):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
คณะกรรมการการจำแนกประเภทของอเมริกาใต้ (20/02/2020):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
คณะกรรมการการจำแนกประเภทของอเมริกาใต้ (8/06/2020):
อัลบาทรอสจมูกเหลือง (Thalassarche chlororhynchos) [รุ่น 1]
Zoonomen - แหล่งข้อมูลระบบการตั้งชื่อทางสัตววิทยา:
Thalassarche chlororhynchos [เวอร์ชัน 1]

สถานะการจัดหมวดหมู่:

ดูสถานะ: กลุ่มสายพันธุ์ (บางครั้งเป็นสายพันธุ์)

คำอธิบายประกอบหนังสือ "Yellow-billed albatross"

เนื้อหาคุณภาพสูงโดยบทความ WIKIPEDIA! อัลบาทรอสที่เรียกเก็บเงินสีเหลือง (Latin Thalassarche chlororhynchos) เป็นนกทะเลขนาดใหญ่จากตระกูลอัลบาทรอส นกอัลบาทรอสขนาดเล็กนี้ในคราวเดียวไม่ได้โดดเด่นในฐานะสายพันธุ์ที่แยกจากกันโดยได้รับการพิจารณา (พร้อมกับอัลบาทรอสที่เรียกเก็บเงินสีเหลืองของอินเดีย) สายพันธุ์ย่อยของสายพันธุ์ที่ไม่รู้จักในขณะนี้ "อัลบาทรอสสีเหลือง" นักวิทยาศาสตร์บางคนเช่น Jeff Clements และตัวแทนของ American Society of Ornithologists ยังคงรวม 2 สายพันธุ์ข้างต้นเป็นหนึ่งเดียวโดยชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการพิจารณาปัญหาโดยละเอียดมากขึ้น

Pin
Send
Share
Send
Send