ครอบครัวนก

Family Shrub Shrike - Malaconotidae

Pin
Send
Share
Send
Send


สกุลพุ่มไม้ Shrike - Malaconotidae - รวมนกขนาดเล็ก 48 ชนิด ก่อนหน้านี้ตัวแทนของครอบครัวถือเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลชริก Laniidae, แต่ต่อมาพวกเขาถูกนำมาแยกเป็นครอบครัวเดียวกัน

กระจายอยู่ในผ้าคลุมแอฟริกันกินแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กอื่น ๆ

สกุล Shrike brrubru Nilaus
Shrike brubru Nilaus afer
สกุล Downy Shrike Dryoscopus
ชาวแกมเบียครีบกระดอง Dryoscopus gambensis
Downy Shrike Dryoscopus pringlii น้อยกว่า
Dryoscopus cubla ครีบครีบดำ
Dryoscopus senegalensis ครีบครีบดำ
Dryoscopus angolensis ตีนกบครีบแดง
Dryoscopus sabini ครีบครีบหนาเรียกเก็บเงิน
dryoscopus affinis
สกุล Chagra
บึง Chagra Tchagra minuta
ชากราหัวดำ Tchagra เซเนกัล
หมวกสีน้ำตาล chagra Tchagra australis
โซมาเลีย chagra Tchagra jamesi
แหลม Chagra Tchagra tchagra
ประเภทร้องเพลง shrike Laniarius
เพลงเอธิโอเปีย shrike Laniarius aethiopicus
Laniarius amboimensis
Red-breasted Song Shrike Laniarius atrococcineus
เพลงอกเหลืองร้อง Laniarius atroflavus
เพลงหัวทองร้อง Laniarius barbarus
เพลงสองสี shrike Laniarius bicolor
ลาเนียเรียสเบรานี
เพลงสีม่วง Shrike Laniarius erythrogaster
เพลงขลุ่ยร้อง Laniarius ferrugineus
Black song shrike Laniarius fuelleborni
เพลง Blackish Shrike Laniarius funebris
เพลงมืด Shrike Laniarius leucorhynchus
Laniarius Liberatus
เพลง Shrike Laniarius luehderi หัวเกาลัด
Noisy Song Shrike Laniarius mufumbiri
Mountain Shrike Laniarius poensis
Laniarius ruficeps เห็ดคอแดง
Laniarius turatii
สกุล Rhodophoneus
Rhodophoneus cruentus
สกุล Telophorus - เดิมชื่อ Malaconotus
ไม้พุ่ม Shrike Telophorus zeylonus
ไม้พุ่มปีกสีเทากรีดร้อง Telophorus bocagei
พุ่มพวงเหลืองอกเหลืองโดยเรียกว่า Telophorus sulfureopectus
พุ่มมะกอกกรีดร้อง Telophorus olivaceus
พุ่มไม้สีรุ้งกรีดร้อง Telophorus หลากสี
ไม้พุ่มหน้าเทาร้องลั่น Telophorus nigrifrons
ไม้พุ่มที่มีลักษณะเป็นพุ่มไม้เลื้อย Telophorus kupeensis
ไม้พุ่มสีน้ำตาลหน้าแดง Telophorus viridis
ไม้พุ่มหน้าแดงเลื้อย Telophorus dohertyi
สกุล Shrike Malaconotus
ไม้พุ่มฝาดำร้อง Malaconotus alius
ไม้พุ่มหัวเทาดอกกระเจียว Malaconotus blanchoti
ไม้พุ่มกระดุมแดงร้อง Malaconotus cruentus
ไม้พุ่มอกเขียวร้องลั่น Malaconotus gladiator
Tie Shrub Shrike Malaconotus lagdeni
ไม้พุ่มใบยาวเลื้อย Malaconotus monteiri

Pin
Send
Share
Send
Send