ครอบครัวนก

นกเงือกสีทองเป็นสกุลของวงศ์ Hornbeaked

Pin
Send
Share
Send
Send


  • Sarcophanops steerii steerii: ฟิลิปปินส์ (Basilan, Malamaui and Mindanao (Zamboanga Pen.)
  • Sarcophanops steerii mayri: S Philippines (Dinagat, Poneas, Siargao และ Mindanao)

แหล่งที่รู้จักอนุกรมวิธานนี้

แนวคิดอนุกรมวิธานของ Avibase (ปัจจุบัน):
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
แนวคิดอนุกรมวิธานของ Avibase v. 01 (สิงหาคม 2556):
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
แนวคิดอนุกรมวิธานของ Avibase v. 02 (พฤษภาคม 2557):
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
แนวคิดอนุกรมวิธานของ Avibase v. 03 (มีนาคม 2558):
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
แนวคิดอนุกรมวิธานของ Avibase v. 04 (ส.ค. 2559):
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
แนวคิดอนุกรมวิธานของ Avibase v. 05 (ม.ค. 2017):
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
แนวคิดอนุกรมวิธานของ Avibase v. 06 (ก.พ. 2018):
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
แนวคิดอนุกรมวิธานของ Avibase v. 07 (ก.พ. 2020):
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
รายการตรวจสอบ Birdlife รุ่น 00:
Mindanao Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
รายการตรวจสอบ Birdlife รุ่น 01:
Mindanao Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
รายการตรวจสอบ Birdlife รุ่น 02:
Mindanao Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
รายการตรวจสอบ Birdlife รุ่น 03:
Mindanao Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
รายการตรวจสอบ Birdlife รุ่น 04:
Mindanao Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
รายการตรวจสอบ Birdlife เวอร์ชั่น 05 (มิ.ย. 2555):
Mindanao Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
รายการตรวจสอบ Birdlife เวอร์ชัน 05.1 (ต.ค. 2555):
Mindanao Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
Birdlife checklist version 06 (พ.ย. 2013):
Mindanao Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
รายการตรวจสอบ Birdlife เวอร์ชัน 06.1 (กุมภาพันธ์ 2014):
Mindanao Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
รายการตรวจสอบ Birdlife เวอร์ชั่น 07 (กรกฎาคม 2014):
Mindanao Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
รายการตรวจสอบ Birdlife รุ่น 08 (ต.ค. 2558):
Mindanao Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
รายการตรวจสอบ Birdlife เวอร์ชั่น 09 (ธันวาคม 2559):
Mindanao Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [version 1]
รายการตรวจสอบ Birdlife เวอร์ชั่น 09.1 (มิ.ย. 2017):
Mindanao Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [version 1]
HBW และ BirdLife Taxonomic Checklist v2 (ธันวาคม 2017):
Mindanao Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [version 1]
HBW และ BirdLife Taxonomic Checklist v3 (พ.ย. 2018):
Mindanao Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [version 1]
HBW และ BirdLife Taxonomic Checklist v4 (ธันวาคม 2019):
Mindanao Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [version 1]
HBW และ BirdLife Taxonomic Checklist v5 (ธันวาคม 2020):
Mindanao Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [version 1]
Clements รุ่นที่ 5 (ตามที่เผยแพร่):
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
Clements รุ่นที่ 5 (รวมถึงการแก้ไข 2000 ครั้ง):
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
Clements ฉบับที่ 5 (รวมฉบับแก้ไขปี 2544):
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
Clements ฉบับที่ 5 (รวมฉบับแก้ไขปี 2002):
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
Clements รุ่นที่ 5 (รวมถึงการแก้ไขปี 2003):
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
Clements ฉบับที่ 5 (รวมถึงการแก้ไขปี 2004):
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
Clements ฉบับที่ 5 (รวมถึงการแก้ไขปี 2548):
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
Clements รุ่นที่ 6:
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
Clements รุ่นที่ 6 (รวมถึงการแก้ไข 2007):
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
Clements รุ่นที่ 6 (รวมถึงการแก้ไข 2008):
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
Clements พิมพ์ครั้งที่ 6 (รวมฉบับแก้ไขปี 2009):
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
Clements รุ่นที่ 6 (เวอร์ชัน 6.5 รวมถึงการแก้ไขปี 2010):
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
Clements รุ่นที่ 6 (เวอร์ชัน 6.6 รวมการแก้ไข 2011):
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
Clements รุ่นที่ 6 (รุ่น 6.7 รวมถึงการแก้ไข 2012):
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
Clements รุ่นที่ 6 (เวอร์ชัน 6.8 รวมการแก้ไข 2013):
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
Clements รุ่นที่ 6 (เวอร์ชัน 6.9 รวมถึงการแก้ไข 2014):
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
Clements รุ่น 2015:
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
Clements รุ่น 2016:
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
Clements เวอร์ชัน 2017:
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
Clements เวอร์ชัน 2018:
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
Clements เวอร์ชัน 2019:
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
eBird เวอร์ชัน 1.50:
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
eBird เวอร์ชัน 1.52:
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
eBird เวอร์ชัน 1.53:
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
eBird เวอร์ชัน 1.54:
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
eBird เวอร์ชัน 1.55:
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
eBird เวอร์ชัน 2015:
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
eBird เวอร์ชัน 2016:
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
eBird เวอร์ชัน 2017:
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
eBird เวอร์ชัน 2018:
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
eBird เวอร์ชัน 2019:
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
Howard and Moore 4th edition (เล่ม 1-2):
Sarcophanops steerii steerii [เวอร์ชัน 1]
Howard and Moore พิมพ์ครั้งที่ 4 (รวมโรคริดสีดวงทวารฉบับ 1-2):
Sarcophanops steerii steerii [เวอร์ชัน 1]
Handbook of the Birds of the World (เล่ม 1-16):
Mindanao Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [version 1]
คู่มือนกของโลกยังมีชีวิตอยู่ (31 ม.ค. 2558):
Mindanao Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [version 1]
คู่มือนกของโลกยังมีชีวิตอยู่ (03/07/2017):
Mindanao Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [version 1]
Handbook of the Birds of the World and Birdlife (ธันวาคม 2017):
Mindanao Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [version 1]
Handbook of the Birds of the World and Birdlife (ธ.ค. 2018):
Mindanao Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [version 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 1.0:
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 1.1:
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 1.5:
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 1.6:
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 1.7:
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 2.0:
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 2.1:
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 2.2:
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 2.3:
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 2.4:
Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 2.5:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 2.6:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 2.7:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 2.8:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 2.9:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 2.10:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 2.11:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 3.1:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 3.2:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 3.3:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 3.4:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 3.5:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 4.1:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 4.2:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 4.3:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 4.4:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 5.1:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 5.2:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 5.3:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 5.4:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 6.1:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 6.2:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 6.3:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 6.4:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 7.1:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 7.2:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 7.3:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 8.1:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 8.2:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 9.1:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 9.2:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 10.1:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 10.2:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
IOC World Bird Names เวอร์ชัน 11.1:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
สโมสรนกตะวันออก:
Mindanao Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
James Lee Peters (ต้นฉบับ):
Eurylaimus steerii steerii [เวอร์ชัน 1]
James Lee Peters (พิมพ์ครั้งที่ 2):
Eurylaimus steerii steerii [เวอร์ชัน 1]
Sibley and Monroe 2nd edition (1996):
Mindanao Wattled Broadbill (Eurylaimus steerii) [เวอร์ชัน 1]
Working Group Avian Checklists เวอร์ชัน 0.01:
Wattled Broadbill (Sarcophanops steerii) [เวอร์ชัน 1]
Zoonomen - แหล่งข้อมูลระบบการตั้งชื่อทางสัตววิทยา:
Sarcophanops steerii [เวอร์ชัน 1]
Zoonomen - แหล่งข้อมูลระบบการตั้งชื่อทางสัตววิทยา:
Sarcophanops steerii [เวอร์ชัน 1]

สถานะการจัดหมวดหมู่:

ดูสถานะ: สายพันธุ์เต็ม (บางครั้งเป็นสายพันธุ์ย่อยเล็กน้อย)

อนุกรมวิธานนี้เป็นชนิดย่อยของ Sarcophanops [steerii หรือ samarensis] (sensu lato) โดยผู้เขียนบางคน

Ⓘ Hornbeaks หางทอง

ตั๋วเงินสีทองเป็นสกุลเงินของครอบครัว การแปลชื่อภาษาละตินที่ถูกต้องหมายถึง "คอกว้าง" จากภาษากรีก Eurus และ laimos

สกุลนี้พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีสายพันธุ์ต่อไปนี้:

  • Eurylaimus samarensis ปากกว้างชาวฟิลิปปินส์
  • เสื้อคลุมสีดำและสีเหลือง Eurylaimus ochromalus
  • Javan rollbeak Eurylaimus javanicus
  • Hornbeak สีทองของฟิลิปปินส์ Eurylaimus steerii

  • Hornbeak Red-bellied Cymbirhynchus Hornbeak Red-bellied Cymbirhynchus macrorhynchos Golden-bellied hornbeak Eurylaimus Hornbeak สีทองของฟิลิปปินส์ Eurylaimus
  • lat สีดำและสีเหลือง Eurylaimus ochromalus เป็นนกชนิดหนึ่งในวงศ์นกเงือกมีการกระจายพันธุ์ในบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียพม่าและไทย
  • lat. เสื้อคลุมของชาวชวา Eurylaimus javanicus เป็นนกชนิดหนึ่งในวงศ์นกเงือกชนิดนี้แพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบทางภาคใต้ของเมียนมาร์ประเทศไทย
  • นักสัตววิทยา Nicholas Aylward Wiegors ในปีพ. ศ. 2368 แต่ยังรวมถึงนกเงือกสีทอง Eurylaimus นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน Julius - Victor Carus และ Karl Edward Adolf

แหล่งที่มาของบทความ:

ผู้ใช้ยังค้นหา:

นกเงือกปากทองท้องสีทองท้องสีทองบทความเกี่ยวกับวิทยา นกเงือกคอสีทอง

Aryan Dvarsais สร้างสถิติโลกมากที่สุด

ตั๋วเงินสีทองเป็นสกุลเงินของครอบครัว การแปลชื่อภาษาละตินอย่างตรงไปตรงมาหมายถึงคอกว้างจากภาษากรีกยูรัสและลาว สกุลนี้พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีสายพันธุ์ต่อไปนี้: นกเงือกท้องขาวของฟิลิปปินส์ การแปล Eurylaime จากภาษาเยอรมันเป็นภาษารัสเซียคำแปล platyrhynchos เป็นภาษารัสเซีย: พจนานุกรมภาษาละตินรัสเซีย สถิติโลกใหม่สำหรับจำนวนนกที่พบเห็น Eurylaimus rus. ฮอร์นบีคขลาดสีทองม. ปราณ. eurylaime, mrysiai: platenis terminas - auksiniai azijiniai placiaziociai siauresnis terminas - javinis auksinis

Todi สารานุกรมเสรี

Cymbirhynchus Buckbeak Red-bellied Cymbirhynchus macrorhynchos Eurylaimus Buckbeak Eurylaimus ของฟิลิปปินส์ คำอธิบาย Passerine อื่น ๆ และภาพถ่ายของสัตว์ RUS Hornbeak สีทองของชวาม. 3. ENG banded broadbill 4. DEU Rosenkopf Breitrachen m, Braunkopf Breitrachen m. 5. ปรส. Sumatran Corydon สีน้ำตาลใบกว้าง แร่ทองคำขนแกะทองคำฟอกหนังทองหูทองรูบิเดียมฮอร์นบีกส์ปากทองมาตรฐานทองคำการขุดทอง McKenna gold

การแปลนกเงือกขลาดทองเป็นภาษาอังกฤษ

นกเงือกสีทอง Passeriformes: Passerines Sumatran Corydon Hornbeak หางยาว Hornbeak หางยาว Psarisomus Hornbeak Golden-tailed Hornbeak Eurylaimus. แปล platyrhynchos จากภาษาละตินเป็นภาษารัสเซียพร้อมตัวอย่าง โครงสร้างพื้นฐาน: Hornbeak Hornbeak Red-bellied Cymbirhynchus macrorhynchos นกเงือกสีทอง Eurylaimus คนฟิลิปปินส์ปากทอง นกเงือกปากทองของฟิลิปปินส์ นกปากห่าง Eurylaimus javanicus 1: 53 โรมันอนิซิมอฟ กดไลค์แสดงไลค์ แบ่งปัน

สัตว์ที่ชอบ: โพสต์จากชุมชน VK

วงศ์ย่อย Eurylaiminae สกุล Eurylaimus Eurylaimus. นกเงือกสีทองของฟิลิปปินส์ Eurylaimus steerii เป็นสัตว์เฉพาะถิ่นที่เกาะมินดาเนา โกลเด้นดูวิดีโอออนไลน์คุณภาพเยี่ยมและไม่มี ลิงเขียวฮอร์นบีกสีเขียวกิ้งก่าสีเขียวนกนางแอ่นอกสั้นสีทองนกเงือกหงอนทอง Hornbeaks ตั๋วเงินกว้าง การสนทนาเกี่ยวกับ LiveInternet เสื้อคลุมสีดำและสีเหลืองบีค 700x525, 175Kb สีดำและสีเหลือง Hornbeak ชวาสกุล Golden-bellied Hornbeak 524x700, 118Kb Javanese. สัตว์ที่มีตัวอักษร Z คือรายชื่อสัตว์ทั้งหมดบนโลกใบนี้ ระบุโดยนักสัตววิทยาชาวไอริช Nicholas Aylward Weegors ในปีพ. ศ.

การแปล Anas platyrhynchos จากภาษาละตินเป็นภาษารัสเซียน.

ตัวอย่างเช่นบนเกาะมินดาเนาในฟิลิปปินส์เขากำลังมองหาพระมหากษัตริย์บนสวรรค์และนกเงือกปากทองในสิ่งที่เหลืออยู่ในป่าที่ราบน้ำท่วมถึงหลังจากนั้น แผนที่ความรู้ Golden-Tailed Hornbeaks Platyrhynchos: Hornbeaks สีทองบ่น platyrhynchos. นกเงือกสีทอง แหล่งที่มา. บ่น. แลงครอว์ด. com. การแปลนกเงือกสีทองเป็นภาษาอังกฤษ: Eurylaimus Russian English Dictionary

Pino เป็นเกมตรรกะออนไลน์ที่ใช้กลยุทธ์และกลยุทธ์ นี่คือการรีมิกซ์ของหมากรุกหมากฮอสและมุม เกมพัฒนาจินตนาการสมาธิความสนใจสอนให้คุณแก้งานที่ได้รับมอบหมายวางแผนการกระทำและคิดอย่างมีเหตุผล ไม่สำคัญว่าคุณจะมีชิปมากแค่ไหนสิ่งสำคัญคือวิธีการวางชิป!

Pin
Send
Share
Send
Send